หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House International, Toronto GE,( Super Intensive 35 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,680 25% $2,760 66,240
  12 Weeks $5,280 25% $3,960 95,040
  24 Weeks $9,840 25% $7,380 177,120
  36 Weeks $14,400 25% $10,800 259,200
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 24 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 25% + Free ค่าใบสมัคร สมัครภายใน 30 June 2020

 • Stafford House International, Toronto, GE,( Intensive 30 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,360 40% $2,016 46,368
  12 Weeks $4,800 40% $2,880 66,240
  24 Weeks $8,880 40% $5,328 122,544
  36 Weeks $12,960 40% $7,776 178,848
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 40% + Free online 8 weeks สมัครภายใน 30 June 2020

 • ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,880 30% $2,016 52,416
  12 Weeks $4,080 30% $2,856 74,256
  24 Weeks $7,680 30% $5,376 139,776
  36 Weeks $11,160 30% $7,812 203,112
  หมายเหตุ :

 • Stafford House International, Toronto, GE,( Standard 25 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,040 40% $1,824 41,952
  12 Weeks $4,320 40% $2,592 59,616
  24 Weeks $7,920 40% $4,752 109,296
  36 Weeks $11,520 40% $6,912 158,976
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 40% + Free online 8 weeks สมัครภายใน 30 June 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Stafford House St. Toronto, On, Canada