• ์NORTHAMPTON
   The University of Northampton
   • หลักสูตร :

    test2

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    t
    หมายเหตุ :

    test

  • BRIGHTON
   Stafford House School of English, Brighton
   • หลักสูตร :

    Stafford House School of English, Brighton - GE (Intensive 30 lessons)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £2,760 25% £2,070 91,080
    12 Weeks £3,600 25% £2,700 118,800
    24 Weeks £5,880 25% £4,410 194,084
    36 Weeks £8,460 25% £6,345 279,180
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    Stafford House School of English, Brighton - GE (Essential 20 lessons)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £2,120 25% £1,590 69,960
    12 Weeks £3,000 25% £2,250 99,000
    24 Weeks £4,920 25% £3,690 162,360
    36 Weeks £7,020 25% £5,265 231,660
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    General English Standard / IELTS Standard 25

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,440 25% £1,830 80,520
    12 weeks £3,300 25% £2,475 108,900
    24 weeks £5,400 25% £4,050 178,200
    36 weeks £7,740 25% £5,808 255,420
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

  • UIC English, Brighton
   • หลักสูตร :

    Oxford International English School, Brighton - GE Full day Intensive (9.00-4.30)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £2,768 20% £2,215 88,600
    12 Weeks £3,756 20% £3,005 120,200
    24 Weeks £6,768 20% £5,415 216,600
    36 Weeks £10,152 20% £8,122 324,880
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% เมื่อสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2020

   • หลักสูตร :

    Oxford International English School, Brighton - GE Afternoon 20

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £1,240 20% £992 39,680
    12 Weeks £1,860 20% £1,488 59,520
    24 Weeks £3,720 20% £2,976 119,040
    36 Weeks £5,580 20% £4,464 178,560
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% เมื่อสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2020

   • หลักสูตร :

    Oxford International English School, Brighton - GE Morning 30/IELTS 30

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £2,304 20% £1,848 73,920
    12 Weeks £3,060 20% £2,448 97,920
    24 Weeks £5,256 20% £4,224 168,960
    36 Weeks $7,884 20% $6,336 253,440
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% เมื่อสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2020

   • หลักสูตร :

    General English (Morning 20)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,816 20% £1,456 58,240
    12 weeks £2,448 20% £1,968 78,720
    24 weeks £4,344 20% £3,480 139,200
    36 weeks £6,516 20% £5,220 208,800
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% เมื่อภายในวันที่ 31 เมษายน 2020

   • หลักสูตร :

    General English (Morning 30)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,960 15% £1,666 73,304
    12 weeks £1,960 15% £2,009.40 88,413.60
    24 weeks £4,488 15% £3,814.80 167,851.20
    36 weeks £5,508 15% £4,681.80 205,999.20
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% + ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2018

  • Sc Geos Language Plus, Brighton
   • หลักสูตร :

    Standard Course 20 Lessons / 15 hous per week, SC Geos, Brighton

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 week £850 - £850 38,250
    12 week £1,500 - £1,500 67,500
    24 week £3,000 - £3,000 135,000
    36 week £4,500 - £4,500 202,500
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท **โปรโมชั่นพิเศษสุด !!! Enrol 5 weeks get 1 week tution free! ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

  • Embassy English, Brighton ​
   • หลักสูตร :

    General Intensive English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $2,400 - $1800 72000
    12 weeks $3120 - $2,340 93600
    24 weeks $5400 - $4,050 162000
    36 weeks $10080 - $7560 302400
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นลดราคา 25% พร้อมฟรีค่าใบสมัครและค่าจัดหาที่พัก เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2019

   • หลักสูตร :

    General English (Standard plus programme) 24 lessons

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 week £1,544 - £1,544 66,392
    12 weeks £2,100 - £2,100 90,300
    24 weeks £3,960 - £3,960 170,280
    36 week £5,940 - £5,940 255,420
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท โปรโมชั่น เมื่อสมัครเรียนภายใน ปี 2017

  • Language Studies International, Brighton
   • หลักสูตร :

    General English 20

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2080 £1,632 65280
    12 weeks £3000 £2,160 86400
    24 weeks £5040 £3600 144000
    36 weeks £7560 £5400 216000
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นลดราคาพิเศษ สมัครภายในวันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2019

  • Sprachcaffe Languages Plus, Brighton
   • หลักสูตร :

    Intensive English Course 15 hrs/ week

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $770 7 Free 1 $770 38,500
    12 weeks $900 10 Free 2 $900 45,000
    24 weeks $1,800 20 Free 4 $1,800 90,000
    36 weeks $2,700 30 Free 6 $2,700 135,000
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน 1 : 50 Special Promotion 5 Plus 1 สมัครเรียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

   • หลักสูตร :

    Intensive English Course 30 lessons, 22.5 hrs/ week

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $1,260 7 free 1 $1,260 68,040
    12 weeks $1,600 10 free 2 $1,600 86,400
    24 weeks $3,200 20 free 4 $3,200 172,800
    36 weeks $4,800 30 free 6 $4,800 259,200
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน 1 : 54 Special Promotion 5 Plus 1 สมัครเรียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

   • หลักสูตร :

    Standard Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £770 7 free 1 £770 41,580
    12 weeks £900 10 free 1 £900 48.600
    24 weeks £2,000 20 free 4 £2,000 108,000
    36 weeks £2,700 30 free 6 £2,700 145,800
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 54 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน 30 มีนาคม 2016 เท่านั้น

  • EC English Language Centres, Brighton
   • หลักสูตร :

    General English 20 lessons

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,400 25% £1,800 72,000
    12 weeks £3120 25% £2,340 93,600
    24 weeks £5,400 25% £4,050 162,000
    36 weeks £8,100 25% £7,560 302,400
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25% พร้อมฟรีค่าใบสมัครและค่าจัดหาที่พัก เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2019 เท่านั้น เพื่อรับราคาโปรโมชั่น

  • St Giles International, Brighton, UK
   • หลักสูตร :

    General English 20 (9.00 - 13.00)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,928 15% £1,638.8 70468.4
    12 weeks £2,796 15% £2,376.6 102,193.8
    24 weeks £4,488 20% £3,590.4 154,387.2
    36 weeks £6,480 20% £5,184 222,912
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 15% เมื่อลงเรียน 1-23 Weeks และ 20% เมื่อลงเรียน 24 + Weeks หมดเขตสมัครเรียนภายใน 11 ธันวาคม 2017 **

  • CANTERBURY
   Stafford House School of English, Centerbury
   • หลักสูตร :

    Stafford House School of English, Canterbury - GE (Essential 30 lessons)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £2,760 25% £2,070 91,080
    12 Weeks £3,600 25% £2,700 118,800
    24 Weeks £5,880 25% £4,410 194,084
    36 Weeks £8,460 25% £6,345 279,180
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    Stafford House School of English, Canterbury - GE (Essential 20 lessons)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £2,120 25% £1,590 69,960
    12 Weeks £3,000 25% £2,250 99,000
    24 Weeks £4,920 25% £3,690 162,360
    36 Weeks £7,020 25% £5,265 231,660
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    General English Standard / IELTS Standard 25

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,440 25% £1,830 80,520
    12 weeks £3,300 25% £2,475 108,900
    24 weeks £5,400 25% £4,050 178,200
    36 weeks £7,740 25% £5,808 255,420
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

  • LONDON
   Stafford House School of English, London
   • หลักสูตร :

    Stafford House School of English, London - GE (Intensive 30 lessons)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £2,880 25% £2,160 95,040
    12 Weeks £3,840 25% £2,880 126,720
    24 Weeks £6,480 25% £4,860 213,840
    36 Weeks £9,360 25% £7,020 308,880
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    Stafford House School of English, London - GE (Essential 20 lessons)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £2,240 25% £1,680 73,920
    12 Weeks £3,120 25% £2,340 102,960
    24 Weeks £5,400 25% £4,050 178,200
    36 Weeks £7,740 25% £5,805 255,420
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    General English Standard / IELTS Standard 25

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,560 25% £1,920 84,480
    12 weeks £3,360 25% £2,520 110,880
    24 weeks £5,880 25% £4,410 194,040
    36 weeks £8,280 25% £6,210 273,240
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

  • UIC English, London Central
   • หลักสูตร :

    Oxford International English School, Greenwich - GE Full day Intensive (9.00-4.30)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £2,536 15% £2,155.60 94,846.40
    12 Weeks £3,600 15% £3,060 134,640
    24 Weeks £6,576 15% £5,589.60 245,942.40
    36 Weeks £1,66 15% £8,384.40 368,913.60
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% + ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อสมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    General English (Morning 20) 9.00 - 12.15

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,632 15% £1,387.20 63,811.20
    12 weeks £2,256 15% £1,917.60 88,209.60
    24 weeks £4,032 15% £3,427.20 157,651.20
    36 weeks £6,048 15% £5,140.80 236,476.80
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 46 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% ฟรีค่าใบสมัคร และ ฟรีรถรับส่งสนามบิน สำหรับลงเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป, ฟรีค่าวีซ่า!! (£89) เมื่อวีซ่าผ่านเท่านั้น ไม่รวม VFS และ other fee หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2016 และเริ่มเรียนก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2017 เท่านั้น

  • UIC English, London Greenwich
   • หลักสูตร :

    Oxford International English School, Greenwich - GE Afternoon 20(1.00-4.30)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £1,032 15% £877.20 38,596
    12 Weeks £1,548 15% £1,315.80 57,895.20
    24 Weeks £3,096 15% £2,631.60 115,790.40
    36 Weeks £4,644 15% £3,947.40 173,685.60
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% + ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อสมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    General English (Morning 20)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,696 15% £1,441.6 63,430.4
    12 weeks £2,340 15% £1,989 87,516
    24 weeks £4,176 15% £3,549.6 156,182.4
    36 weeks £6,264 15% £5,324.4 234,273.6
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% + ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    General English (Morning 30)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,168 15% £1,842.80 81,083.20
    12 weeks £2,940 15% £2,499 109,956
    24 weeks £5,112 15% £4,345.20 191,188.80
    36 weeks £7,668 15% £6,517.80 286,783.20
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2018

  • Rose of York Language School , London
   • หลักสูตร :

    Rose of york Language School, Semi Intensive 25 Lessons/18.75hrs. (Afternoon12.55-17.00)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £1,640 10% £1,472 63,298
    12 Weeks £2,460 10% £2,208 94,944
    24 Weeks £4,440 10% £3,984 171,312
    36 Weeks £5,940 10% £5,328 229,104
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท โปรโมชั่นลดค่าเล่าเรียนเมื่อสมัครภายใน 31 ตุลาคม 20108

   • หลักสูตร :

    Rose or York Language School, Semi Intensive 25Lessons/18.75 Morning 9-13.00

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £2,000 10% £1,800 77,400
    12 Weeks £3,000 10% £2,700 116,100
    24 Weeks £5,520 10% £4,968 213,624
    36 Weeks £7,740 10% £6,948 298,764
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท โปรโมชั่นลดค่าเล่าเรียนเมื่อสมัครภายใน 31 ตุลาคม 20108

   • หลักสูตร :

    Intensive English 30 lessons /22.5 hrs. (9.00-14.30)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,360 10% £2,120 91,160
    12 weeks £3,540 10% £3,180 136,740
    24 week £6,600 10% £5,928 254,904
    36 weeks £9,180 10% £8244 354,492
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท โปรโมชั่นลดค่าเล่าเรียนเมื่อสมัครภายใน 31 ตุลาคม 20108

   • หลักสูตร :

    General English 20 lessons, London, Rose of York

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,560 10% £1,400 60,200
    12 weeks £2,340 10% £2,100 90,300
    24 weeks £4,320 10% £3,648 156,864
    36 weeks £5,940 10% £5,328 229,104
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน 10% หมดเขตสมัครเรียนภายใน 31 ตุลาคม 2018**

   • หลักสูตร :

    General English standard, London, 20 Lessons/15 hrs/week (Affternoon 13.45-17.00)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,320 10% £1,184 50,912
    12 weeks £1,980 10% £1,776 76,368
    24 weeks £3,600 10% £3,240 139,320
    36 weeks £4,860 10% £4,356 187,308
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเรียน 10%เมื่อสมัครภายใน 31 ตุลาคม 2018

  • Sc Geos Language Plus, London
   • หลักสูตร :

    Standard Course 20 Lessons / 15 hous per week, SC Geos, London

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,295 - £1,295 53,095
    12 weeks £1,650 - £1,650 67,650
    24 weeks £3,300 - £3,300 135,300
    36 weeks £4,950 - £4,950 202,950
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท พิเศษสุด!!! Enrol 5 weeks get 1 week tution free! ภายใน 31 ธันวาคม 2019 นี้เท่านั้น

   • หลักสูตร :

    Intensive English Course 30 lessons, 22.5 hrs/wk

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,470 7 Free 1 £1,470 73,500
    12 weeks £1,900 10 Free 2 £1,900 95,000
    24 weeks £3,800 20 Free 4 £3,800 190,000
    36 weeks £5,700 30 Free 6 £5,700 285,000
    หมายเหตุ :

    หมายเหตุ : อัตราแลกเปลียน 1£ =50 โปรโมชั่นสมัครเรียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

   • หลักสูตร :

    Intensive English Course 30 lessons, 22.5 hrs/wk

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,680 7 free 1 £1,470 79,380
    12 weeks £2,280 10 free 2 £1,900 102,600
    24 weeks £4,560 20 free 4 £3,800 205,200
    36 weeks £6,840 30 free 6 £5,700 307,800
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลียน £ =54 โปรโมชั่นสมัครเรียนภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559

  • LSI Language Studies International , London Central
   • หลักสูตร :

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £2,080 - £1,700 69,700
    12 Weeks £3,00 - £2,400 98,400
    24 Weeks £5,040 - £4,080 167,280
    36 Weeks £7,560 - £6,120 250,920
    หมายเหตุ :

   • หลักสูตร :

    General English 20

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2160 £1,768 70720
    12 weeks £3000 £2,400 96000
    24 weeks £5040 £4080 163200
    36 weeks £7560 £6120 244800
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นลดราคาพิเศษ สมัครภายในวันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2019

  • Bloomsbury International, London
   • หลักสูตร :

    Standard English Plus course 30

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,096 - £2,096 90,128
    12 weeks £3,012 - £3,012 129,516
    24 weeks £5,400 - £5,400 232,200
    36 weeks £7,596 - £7,556 326,628
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2017

   • หลักสูตร :

    Standard English course 20

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,480 - £1,480 63,640
    12 weeks £2,064 - £2,064 88,752
    24 weeks £3,600 - £3,600 154,800
    36 weeks £5,004 - £5,004 215,172
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

  • Embassy English, London Greenwich
   • หลักสูตร :

    Intensive English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,104 - £2,104 90,472
    12 weeks £2,856 - £2,856 122,808
    24 week £,4536 - £,4536 195,048
    36 week £6,804 - £6,804 292,572
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท โปรโมชั่น เมื่อสมัครเรียนภายใน ปี 2017

   • หลักสูตร :

    General Standard English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,544 - £1,544 66,392
    12 weeks £2,100 - £2,100 90,300
    24 weeks £3,960 - £3,960 170,280
    36 weeks £5,940 - £5,940 255,420
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท โปรโมชั่น เมื่อสมัครเรียนภายใน ปี 2017

  • Language Studies International, London Hampstead
   • หลักสูตร :

    General English 20

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2080 £1632 65280
    12 weeks £3000 £2,160 86400
    24 weeks £5040 £3,600 144000
    36 weeks £7560 £5400 216000
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นลดราคาพิเศษ สมัครภายในวันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2019

  • Zoni Language Centers, London
   • หลักสูตร :

    General English & Exam Preparation 20

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,505 - £1,505 75,250
    12 weeks £2,080 - £2,080 104,000
    24 weeks £3,196 - £3,196 159,800
    32 weeks £4,496 - £4,496 224,800
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 50 บาท Promotion ภายใน 31 ธันวาคม 2016

  • Burlington School, London
   • หลักสูตร :

    General English 25 lessons

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,505 - £1,505 75,250
    12 weeks £2,080 - £2,080 104,000
    24 weeks £3,196 - £3,196 159,800
    32 weeks £4,494 - £4,494 224,700
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 50 บาท

   • หลักสูตร :

    General English 20 lessons (15 hrs/ wk)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,105 - £1,105 55,250
    12 weeks £1,528 - £1,528 76,400
    24 weeks £2,348 - £2,348 117,400
    36 weeks £3,301 - £3,301 165,050
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 50 บาท Promotion 2016

  • EC English Language centers , London
   • หลักสูตร :

    General English - 20 lessons, EC London

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,440 10% £2,196 90,036
    12 weeks £3,240 25% £2,430 99,630
    24 weeks £5,880 25% £4,410 180,810
    36 weeks £8,820 25% £6,615 271,215
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท ฟรีค่าใบสมัคร + โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 10%-25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น เพื่อรับราคาโปรโมชั่น

  • Kaplan International English, Covent Garden London
   • หลักสูตร :

    General English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2320 20% £1856 74240
    12 weeks £3360 20% £2688 107520
    24 weeks £6480 20% £4,968 198720
    36 weeks £9720 20% £7344 293760
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน 20% หมดเขตสมัครเรียนภายใน 30 ธันวาคม 2019** เมื่อลงเรียน 20 สัปดาห์แถมฟรีอีก 1 สัปดาห์ 30 สัปดาห์แถมฟรี 2 สัปดาห์ สมัครด่วนก่อนปรับราคา

  • Kaplan International English, Leicester Square London
   • หลักสูตร :

    General English, London, Kaplan

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2320 20% £1856 74240
    12 weeks £3360 20% £2688 107520
    24 weeks £6480 20% £4968 198720
    36 weeks £9720 20% £7344 293760
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน 20% หมดเขตสมัครเรียนภายใน 30 ธันวาคม 2019** เมื่อลงเรียน 20 สัปดาห์แถมฟรีอีก 1 สัปดาห์ 30 สัปดาห์แถมฟรี 2 สัปดาห์ สมัครด่วนก่อนปรับราคา

  • Malvern House , London
   • หลักสูตร :

    Standard English Course, Afternoon Shift

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,680 20% £1,344 72,576
    12 weeks £2,340 20% £1,872 101,088
    24 weeks £3,240 20% £2,592 139,968
    36 weeks £4,500 20% £3,600 194,400
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 54 บาท : สมัครภายใน 31 มกราคม 2559

   • หลักสูตร :

    Standard English Course - 8.45 - 12.00

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,160 30% £1,512 81,648
    12 weeks £2,940 30% £2,058 111,132
    24 weeks £4,440 30% £3,108 167,832
    36 weeks £6,300 30% £4,410 238,1410
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 54 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 30% เมื่อสมัครภายใน 31 มกราคม 2016 เท่านั้น

  • Embassy English , Central London
   • หลักสูตร :

    Intensive English course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £3,040 25% £2,280 91,200
    12 weeks £4,080 25% £3,060 122,400
    24 weeks £7,080 25% £5,310 212,400
    36 weeks £10,620 25% £7,965 318,600
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นลดราคาค่าเรียน 25% พร้อมฟรีค่าใบสมัครและค่าจัดหาที่พัก เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2019

   • หลักสูตร :

    Standard English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2520 - £1890 75600
    12 weeks £3360 - £2520 100800
    24 weeks £6000 - £4500 180000
    36 weeks £9000 - £6750 270000
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท **โปรโมชั่นลดราคา 25% ฟรีค่าใบสมัครและค่าจัดหาที่พัก** เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2019

  • St Giles International, London Highgate
   • หลักสูตร :

    General English 20 (9.00 - 13.00), London, St Giles

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,976 15% £1,679.60 68,863.60
    12 weeks £2,784 15% £2,366.40 97,022.40
    24 weeks £5,568 20% £4,454.40 182,360.40
    36 weeks £8,352 20% £6,681,.60 273,945.60
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน 15% - 20% หมดเขตสมัครเรียนภายใน 3 March 2019**

  • St Giles International, London Central
   • หลักสูตร :

    General English Course (GE 20)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,976 15% £1,679.6 72,222.8
    12 weeks £2,880 15% £2,448 105,264
    24 weeks £4,584 20% £3,667.2 157,689.6
    36 weeks £6,660 20% £5,328 229,104
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 15% เมื่อลงเรียน 1-23 Weeks และ 20% เมื่อลงเรียน 24 + Weeks หมดเขตสมัครเรียนภายใน 11 ธันวาคม 2017 **

  • CAMBRIDGE
   Stafford House School of English, Cambridge
   • หลักสูตร :

    Stafford House School of English, Cambridge - GE (Intensive 30 lessons)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £2,880 25% £2,160 95,040
    12 Weeks £3,840 25% £2,880 126,720
    24 Weeks £6,480 25% £4,860 213,840
    36 Weeks £9,360 25% £7,020 308,880
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    Stafford House School of English, Cambridge - GE ( Essential 20 lessons)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £2,240 25% £1,680 73,920
    12 Weeks £3,120 25% £2,340 102,960
    24 Weeks £5,400 25% £4,050 178,200
    36 Weeks £7,740 25% £5,805 255,420
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    General English Standard / IELTS Standard 25

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,560 25% £1,920 84,480
    12 weeks £3,360 25% £2,520 110,880
    24 weeks £5,880 25% £4,410 194,040
    36 weeks £8,280 25% £6,210 273,240
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

  • Language Studies International, Cambride
   • หลักสูตร :

    General English 20

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2160 £1768 70720
    12 weeks £3000 £2,400 96000
    24 weeks £5040 £4080 163200
    36 weeks £7560 £6120 244800
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นลดราคาพิเศษ สมัครภายในวันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2019

  • Kaplan International English, Cambridge
   • หลักสูตร :

    General English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,200 20% £1,760 70400
    12 weeks £3,180 20% £2544 101760
    24 weeks £6120 20% £4,692 187680
    36 weeks £9180 20% £6936 277440
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน 20% หมดเขตสมัครเรียนภายใน 30 ธันวาคม 2019** เมื่อลงเรียน 20 สัปดาห์แถมฟรีอีก 1 สัปดาห์ 30 สัปดาห์แถมฟรี 2 สัปดาห์ สมัครด่วนก่อนปรับราคา

  • Embassy English, Cambridge
   • หลักสูตร :

    Intensive English course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £3,000 25% £2,250 90,000
    12 weeks £3,720 25% £2,790 111,600
    24 weeks £6,720 25% £5,040 201,600
    36 weeks £10,080 25% £7,560 302,400
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นลดราคาค่าเรียน 25% พร้อมฟรีค่าใบสมัครและค่าจัดหาที่พัก เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2019

   • หลักสูตร :

    Standard English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2440 - £1830 73200
    12 weeks £3240 - £2430 97200
    24 weeks £5520 - £4140 165600
    36 weeks £8280 - £6210 248400
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นลดราคา 25% พร้อมฟรีค่าใบสมัครและค่าจัดหาที่พัก เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2019

  • OXFORD
   UIC English , Oxford
   • หลักสูตร :

    Oxford International English School, Oxford - Full Day Intensive (9.00-4.30)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £2,440 15% £2,074 91,256
    12 Weeks £3,288 15% £2,794.80 122,971.20
    24 Weeks £5,904 15% £5,018.40 220,809.60
    36 Weeks £8,856 15% £7,527.60 331,214.40
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    Oxford International English School, Oxford - GE Afternoon 20 (1.00-4.30)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks £1,240 20% £992 39,680
    12 Weeks £1,860 20% £1,488 59,520
    24 Weeks £3,720 20% £2,976 119,040
    36 Weeks £5,580 20% £4,464 178,560
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% เมืิ่อสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2020

   • หลักสูตร :

    General English (Morning 30)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,008 15% £1,706.80 75,099.20
    12 weeks £2,700 15% £2,295 100,980
    24 weeks £4,632 15% £3,937.20 173,236.80
    36 weeks £6,948 15% £5,905.80 259,855.20
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    General English (Morning 20) 9.00 - 12.15

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,592 15% £1,353.2 59,540.8
    12 weeks £2,136 15% £1,815.6 79,886.4
    24 weeks £3,768 15% £3,202.8 140,923.2
    36 weeks £5,652 15% £4,804.2 211,384.8
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% + ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2018

  • EC English Language Centres, Oxford
   • หลักสูตร :

    General English 20 lessons

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,440 25% £1,830 73,200
    12 weeks £3,240 25% £2,430 97200
    24 weeks £5520 25% £4,140 165600
    36 weeks £8280 25% £6,210 248400
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25% พร้อมฟรีค่าใบสมัครและค่าจัดหาที่พัก เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2019 เท่านั้น

  • Kaplan International English, Oxford
   • หลักสูตร :

    General English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2200 20% £1,760 70400
    12 weeks £3,180 20% £2,544 101760
    24 weeks £6,120 20% £4692 187680
    36 weeks £9,180 20% £6936 277440
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ รับเพิ่มฟรี 1 สัปดาห์/ เมื่อสมัครเรียน 30 สัปดาห์ รับเพิ่มฟรี 2 สัปดาห์ หมดเขต 30 ธันวาคม 2019

  • Embassy English, Oxford
   • หลักสูตร :

    Intensive English course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £3,000 25% £2,250 90,000
    12 weeks £3,720 25% £2,790 111,600
    24 weeks £6,600 25% £4,950 198,000
    36 weeks £9,900 25% £7,425 297,000
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 25% พร้อมฟรีค่าใบสมัครและค่าจัดหาที่พัก เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2019

   • หลักสูตร :

    Standard English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2440 - £1830 73200
    12 weeks £3240 - £2,430 97200
    24 weeks £5520 - £4140 165600
    36 weeks £8280 - £6210 248400
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นลดราคา 25% พร้อมฟรีค่าใบสมัครและค่าจัดหาที่พัก เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2019

   • หลักสูตร :

    Beginner English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    4 สัปดาห์ 795 25% 596.25 32,197.5
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันอยู่ที่ £1=54 บาท

  • LIVERPOOL
   Lila Liverpool
   • หลักสูตร :

    General English plus, Liverpool

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,760 - £1,760 77,440
    12 weeks £2,580 - £2,580 113,520
    24 weeks £5,040 - £5,040 221,760
    36 weeks £7,560 - £7,560 332,640
    หมายเหตุ :

    อัตราเแลกเปลี่ยน £ =44 บาท ค่าเล่าเรียนของปี 2019

   • หลักสูตร :

    General English, Liverpool

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,760 - £1,760 77,440
    12 weeks £2,580 - £2,580 113,520
    24 weeks £5,040 - £5,040 221,760
    36 weeks £7,560 - £7,560 332,640
    หมายเหตุ :

    อัตราเแลกเปลี่ยน £ = 44 บาท โปรโมชั่นค่าเรียนเมื่อสมัครเรียนภายใน ปี 2019

  • Kaplan International English, Liverpool
   • หลักสูตร :

    General English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,200 20% £1760 70400
    12 weeks £3,180 20% £2,544 101760
    24 weeks £6,120 20% £4692 187680
    36 weeks £9,180 20% £6936 277440
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน 20% หมดเขตสมัครเรียนภายใน 30 ธันวาคม 2019** เมื่อลงเรียน 20 สัปดาห์แถมฟรีอีก 1 สัปดาห์ 30 สัปดาห์แถมฟรี 2 สัปดาห์ สมัครด่วนก่อนปรับราคา

  • BOURNEMOUTH
   ETC International College
   • หลักสูตร :

    General English, Bournemouth

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks 1200 1200 64800
    12 weeks 1800 1800 97200
    24 weeks 3360 3360 181440
    36 weeks 5040 5040 272160
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP =54 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

   • หลักสูตร :

    Intensive English, Bournemouth

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks 1360 1360 73440
    12 weeks 2040 2040 110160
    24 weeks 3840 3840 207360
    36 weeks 5760 5760 311040
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP =54 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

  • MANCHESTER
   EC English Language Centres, Manchester
   • หลักสูตร :

    General English 20 lessons

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,280 25% £1,710 68,400
    12 weeks £3,060 25% £2,295 91,800
    24 weeks £5,280 25% £3,960 158,400
    36 weeks £7,920 25% £5,940 237,600
    หมายเหตุ :

    หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25% พร้อมฟรีค่าใบสมัครและค่าจัดหาที่พัก เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2019 เท่านั้น เพื่อรับราคาโปรโมชั่น

  • Kaplan International English, Manchester
   • หลักสูตร :

    General English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £2,200 20% £1,760 70400
    12 weeks £3,180 20% £2544 101760
    24 weeks £6,120 20% £4692 187680
    36 weeks £9,180 20% £6936 277440
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน 20% หมดเขตสมัครเรียนภายใน 30 ธันวาคม 2019** เมื่อลงเรียน 20 สัปดาห์แถมฟรีอีก 1 สัปดาห์ 30 สัปดาห์แถมฟรี 2 สัปดาห์ สมัครด่วนก่อนปรับราคา

  • EASTBOURNE
   St Giles International, Eastbourne
   • หลักสูตร :

    General English 20

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks £1,744 15% £1,482.4 63,743.2
    12 weeks £2,520 15% £2,142 92,106
    24 weeks £4,080 20% £3,264 140,352
    36 weeks £5,904 20% £4,732.2 203,097.6
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 15% เมื่อลงเรียน 1-23 Weeks และ 20% เมื่อลงเรียน 24 + Weeks หมดเขตสมัครเรียนภายใน 11 ธันวาคม 2017 **

  • NEW YORK
   FLS @ Saint Peter's University
   • หลักสูตร :

    FLS, Saint Peter's University, New York, USA

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks $3,280 25% $2,460 78,720
    12 Weeks $4,620 25% $43,465 110,880
    24 Weeks $8,640 25% $6,480 207,360
    36 Weeks $12,780 25% $9,585 306,720
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลด 25% สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2019 และเริ่มเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2019 เท่านั้น

  • SC Geos Languages Plus, New York
   • หลักสูตร :

    SC GEOS Language Plus, New York, Standard Course 20 Lessons (B1/B2 Visa)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks $2,560 7 Free 1 $19,64 64,812
    12 Weeks $3,660 10 Free 2 $2,658 87,714
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 33 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018

   • หลักสูตร :

    SC GEOS Language plus, New York, Intensive course 30 Lessons

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,200 7 weeks Free 1 week $2,555 84,315
    12 weeks $4,620 10 free 2 $3,500 115,500
    24 weeks $8,760 20 weeks free 4 week $6,600 217,800
    36 weeks $13,140 30 free 6 $9,900 326,700
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 33 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018

   • หลักสูตร :

    SC GEOS Language Plus, New York - Standard Plus Course 24 Lessons (F1 Visa)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $2,920 7 free 1 $2,240 73,920
    12 weeks $4,200 10 Free 2 $3,050 100,650
    24 weeks $7,920 20 Free 4 $5,700 188,100
    36 weeks $11,880 30 Free 6 $8,550 282,150
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 33 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018

  • ELS, New York (Riverdale)
   • หลักสูตร :

    Semi – Intensive English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    16 weeks $5,640 25% $4,232 148,120
    24 weeks $8,460 25% $6,348 222,180
    32 weeks $11,280 25% $8,464 296,240
    48 weeks $16,920 25% $12,692 444,360
    หมายเหตุ :

    ​คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017 เริ่มเรียน 31 ธันวาคม 2560

   • หลักสูตร :

    English for Academic Purposes (8.30 - 15.45)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    16 weeks $7,360 30% $5,152 180,320
    24 weeks $11,040 30% $7,728 270,480
    32 weeks $14,720 30% $10,304 360,640
    48 weeks $22,080 30% $15,456 540,960
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 30% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017 เริ่มเรียน 31 ธันวาคม 2560

   • หลักสูตร :

    General English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    12 weeks $5,040 25% $3,780 132,300
    24 weeks $10,080 25% $7,560 264,600
    36 weeks $15,230 25% $11,340 396,900
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท สมัครภายใน 30 เมษายน 2016 เท่านั้น

  • ELS, Adelphi University (Manhattan)
   • หลักสูตร :

    Semi – Intensive English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    16 weeks $5,640 25% $4,232 148,120
    24 weeks $8,460 25% $6,348 222,180
    32 weeks $11,280 25% $8,464 296,240
    48 weeks $16,920 25% $12,692 444,360
    หมายเหตุ :

    ​คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017 เริ่มเรียน 31 ธันวาคม 2560

   • หลักสูตร :

    English for Academic Purposes (8.30 - 15.45)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    16 weeks $7,360 30% $5,152 180,320
    24 weeks $11,040 30% $7,728 270,480
    32 weeks $14,720 30% $10,304 360,640
    48 weeks $22,080 30% $15,456 540,960
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 30% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017 เริ่มเรียน 31 ธันวาคม 2560

   • หลักสูตร :

    General English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    12 weeks $,5040 25% $3,780 132,300
    24 weeks $10,080 25% $7,560 264,600
    36 weeks $15,120 25% $11,340 396,900
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท สมัครภายใน 30 เมษายน 2016 เท่านั้น

  • ELS NEW YORK (MANHATTAN), NEW YORK(JUILLIARD SCHOOL)
   • หลักสูตร :

    Semi – Intensive English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    16 weeks $5,640 25% $4,232 148,120
    24 weeks $8,460 25% $6,348 222,180
    32 weeks $11,280 25% $8,464 296,240
    48 weeks $16,920 25% $12,692 444,360
    หมายเหตุ :

    ​คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017 เริ่มเรียน 31 ธันวาคม 2560

   • หลักสูตร :

    General English (8.30 - 15.45)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,360 - $3,360 117,600
    12 weeks $5,040 30% $3,528 123,480
    24 weeks $10,080 30% $7,056 246,960
    36 weeks $15,120 30% $10,584 370,440
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 30% เมื่อลงเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป สมัครภายใน 31 July 2016 เท่านั้น ** และเริ่มเรียนภายใน 31 Dec 2016 เท่่านั้น**

  • Kaplan International English, Empire State
   • หลักสูตร :

    Intensive English for Business

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $4,480 30% $3,136 103,488
    12 weeks $6,720 30% $4,704 155,232
    24 weeks $11,520 30% $8,064 266,112
    36 weeks $17,280 30% $12,096 399,168
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 30% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ ฟรีอีก1 สัปดาห์ /สมัครเรียน30สัปดาห์ ฟรีอีก2 สัปดาห์ หมดเขต 31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    General English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,720 30% $2,604 85,932
    12 weeks $5,580 30% $3,906 128.898
    24 weeks $10,440 30% $7,308 241,164
    36 weeks $15,660 30% $10,962 361,746
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 30% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2018

  • Embassy English, New York
   • หลักสูตร :

    General English (Standard plus programme) 24 lessons

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $2,920 - $2,920 96,360
    12 weeks $4,080 15% $3,468 114,444
    24 weeks $7,920 15% $6,732 222,156
    36 weeks $11,880 15% $10,098 333,234
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% เรียน12 สัปดาห์ขึ้นไป เริ่มตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2018 ถึง 30 กันยายน 2018 เท่านั้น

   • หลักสูตร :

    Intensive English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $4,040 25% $3,030 106,050
    12 weeks $5,460 25% $4,095 143,325
    24 weeks $9,840 25% $7,380 258,300
    36 weeks $14,760 25% $11,070 387,450
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่น สุดคุ้ม จองที่พักที่ Manhattan School of Music Residence ใน New York รับส่วนลดสูงสุดที่ 40% สมัครเรียนภายใน 15 สิงหาคม 2016

  • Language Studies International, New York
   • หลักสูตร :

    General English 20

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $2,720 20% $2,176 76,160
    12 weeks $3,960 20% $3,168 110,880
    24 weeks $7,080 25% $5,310 185,850
    36 weeks $10,620 25% $7,965 278,775
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท สมัครภายในวันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2017

  • New York Language Center, Upper West Side
   • หลักสูตร :

    Intensive English Program 20 hrs/weeks

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $1,480 - $1,480 51,800
    12 weeks $1,920 - $1,920 67,200
    24 weeks $3,600 - $3,600 126,000
    36 weeks $4,860 - $4,860 170,100
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 35 บาท ราคาปี 2017

  • New York Language Center, Queens
   • หลักสูตร :

    Intensive Language Program - 20 hrs/week

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $1,280 - $1,280 44,800
    12 weeks $1,740 - $1,740 60,900
    24 weeks $3,120 - $3,120 109,200
    36 weeks $4,320 - $4,320 151,200
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 35 บาท Promotion 2017

  • ILSC, New York
   • หลักสูตร :

    Full Time Intensive 28 lessons

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $2,560 - $2,560 89,000
    12 weeks $3,420 - $3,420 119,700
    24 weeks $6,480 - $6,480 226,800
    32 weeks $9,720 - $9,720 340,200
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าใบสมัครเรียน และ ค่าอุปกรณ์การเรียน เมื่อสมัครภายในเดือนมิถุนายน 2016และเริ่มเรียนภายใน มีนาคม 2560 เท่่านั้น

   • หลักสูตร :

    Full Time General English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,160 - $2,056 $65,792
    12 weeks $4,320 - $2,808 $89,856
    24 weeks $7,920 - $5,000 $160,000
    36 weeks $11,880 - $7,740 $247,680
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่น Enrollment free waive ฟรีค่าตำราเรียน และค่าส่งเอกสารด่วน หมดเขต 31 มกราคม 2018

  • Zoni, Manhattan
   • หลักสูตร :

    Premium Intensive 20

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $2,112 - $2,112 73,920
    12 weeks $2,880 - $2,880 100,800
    24 weeks $5,136 - $5,136 179,760
    32 weeks $7,236 - $7,236 253,260
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท สมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2016 เท่านั้น

  • EC English Language Centres, New York
   • หลักสูตร :

    General English - 24 lessons per week

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,560 10% $3,204 112,140
    12 weeks $4,920 10% $4,428 154,980
    24 weeks $8,520 10% $7,668 268,380
    36 weeks $12,780 10% $11,502 402,570
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่นพิเศษ !!! ฟรีค่าสมัครส่วนลดค่าเรียน 10% ลงเรียน 24 สัปดาห์ รับฟรี 2 สัปดาห์ ลงเรียน 25-31 สัปดาห์ รับฟรี 3 สัปดาห์ ลงเรียน 32-48 สัปดาห์ รับฟรี 4 สัปดาห์ สมัครภายในวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2016

  • St Giles International, New York
   • หลักสูตร :

    General English Course (22 บทเรียน/สัปดาห์) เวลาเรียน 9.00 - 13.00

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,184 15% $2,706.4 94,724
    12 weeks $4,584 15% $3,896.4 136,374
    24 weeks $6,600 20% $5,280 184,800
    36 weeks $9,720 20% $7,776 272,160
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD = 35 บาท ** นักเรียนสามารถเลือกส่วนลดได้เป็น 10-20% ของค่าเล่าเรียน หรือ เลือกเป็นรับฟรีเพิ่ม 2-4 สัปดาห์*** สมัครเรียนภายใน 28 เมษายน 2017 เท่านั้น

  • New York Language Center, Midtown
   • หลักสูตร :

    Intensive English 20 hrs. NYLC, New York,Midtown

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $1,648 - $1,648 54,384
    12 weeks $2,208 - $2,208 72,864
    24 weeks $4,008 - $4,008 132,264
    36 weeks $5,220 - $5,220 172,260
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท ราคาพิเศษสมัครภายในปี 2018 นี้เท่านั้น

  • Kaplan International English, Soho
   • หลักสูตร :

    General English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,720 30% $2,604 85,932
    12 weeks $5,580 30% $3,906 128,898
    24 weeks $10,440 30% $7,308 235,620
    36 weeks $15,300 30% $10,962 361,746
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 30% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2018

  • LOS ANGELES
   SC Geos Languages Plus, LA
   • หลักสูตร :

    SC GEOS Language Plus, Los Angeles Torrance & Costa Mesa, Standard Course 20 Lessons

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks $2,240 - $2,240 71,680
    12 Weeks $3,050 - $3,050 97,600
    24 Weeks $5,700 - $5,700 182,400
    36 Weeks $8,550 - $8,550 273,600
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 32 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น

   • หลักสูตร :

    SC GEOS Language plus, LA Torrance & Costa Mesa, Intensive Course 30 Lessons

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,200 - $3,200 105,600
    12 weeks $4,620 - $6,620 152,460
    24 weeks $8,760 - $8,760 289,080
    36 weeks $13,140 - $13,140 433,620
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 33 สมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018

   • หลักสูตร :

    SC GEOS Language Plus, LA Torrance & Costa Mesa - Standard Course 24 Lessons

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $2,920 - $2,920 96,360
    12 weeks $4,200 - $4,200 138,600
    24 weeks $7,920 - $7,920 261,360
    36 weeks $11,880 - $11,880 392,040
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 33 สมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018

  • LASC, Los Angeles
   • หลักสูตร :

    LASC Language Scholastics, LA, USA, TOEFL/IELTS (26 hrs./week)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks $1,960 - $1,960 64,680
    12 Weeks $2,940 - $2,940 97,020
    24 Weeks $5,880 - $5,880 194,040
    36 Weeks $8,820 - $8,820 291,060
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นสมัครเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018เป็นต้นไป

   • หลักสูตร :

    LASC Language Scholastics, LA, USA, ESL (26hrs./week)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks $1,800 - $1,800 59,400
    12 Weeks $2,700 - $2,700 89,100
    24 Weeks $5,400 - $5,400 178,200
    36 Weeks $8,100 - $8,100 267,300
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นสมัครเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018เป็นต้นไป

   • หลักสูตร :

    LASC Language Scholastics, LA, ESL Afternoon (18hrs/week)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks $1,000 - $1,000 33,000
    12 Weeks $1,500 - $1,500 49,500
    24 Weeks $3,000 - $3,000 99,000
    36 Weeks $4,500 - $4,500 148,500
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นสมัครเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018เป็นต้นไป

   • หลักสูตร :

    LASC Language Scholastics, TOEFL/IELTS (18hrs/week)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks $1,500 - $1,500 44,880
    12 Weeks $2,250 - $2,250 74,280
    24 Weeks $4,500 - $4,500 148,500
    36 Weeks $6,750 - $6,750 222,750
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นสมัครเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018เป็นต้นไป

   • หลักสูตร :

    LASC Language Scholastics, LA, USA, ESL morning 18hrs/wks

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeeks $1,360 - $1,360 44,880
    12 Weeks $2,040 - $2,040 67,320
    24 Weeks $4,080 - $4,080 134,640
    36 Weeks $6,120 $6,120 201,960
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นสมัครเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018เป็นต้นไป

  • ELS COLUMBIA WEST CERTIFICATE, LOS ANGELES
   • หลักสูตร :

    Semi – Intensive English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    16 weeks $5,640 25% $4,232 148,120
    24 weeks $8,460 25% $6,348 222,180
    32 weeks $11,280 25% $8,464 296,240
    48 weeks $16,920 25% $12,692 444,360
    หมายเหตุ :

    ​คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017 เริ่มเรียน 31 ธันวาคม 2560

   • หลักสูตร :

    General English (8.30 - 15.45)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,360 - $3,360 117,600
    12 weeks $5,040 30% $3,528 123,480
    24 weeks $10,080 30% $7,056 246,960
    36 weeks $15,120 30% $10,584 370,440
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 30% เมื่อลงเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป สมัครภายใน 31 July 2016 เท่านั้น ** และเริ่มเรียนภายใน 31 Dec 2016 เท่่านั้น**

  • Kaplan International English,Westwood, Los Angeles
   • หลักสูตร :

    Intensive English for Business,

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $4,480 30% $3,136 103,488
    12 weeks $6,720 30% $4,704 155,232
    24 weeks $11,520 30% $8,064 266,112
    36 weeks $17,280 30% $12,096 399,168
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 30% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ ฟรีอีก1 สัปดาห์ /สมัครเรียน30สัปดาห์ ฟรีอีก2 สัปดาห์ หมดเขต 31 ธันวาคม 2018

   • หลักสูตร :

    General English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,720 30% $2,604 85,932
    12 weeks $5,580 30% $3,906 128,898
    24 weeks $10,440 30% $7,308 241,164
    36 weeks $15,660 30% $10,962 361,746
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 30% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ ฟรีอีก1 สัปดาห์ /สมัครเรียน30สัปดาห์ ฟรีอีก2 สัปดาห์ หมดเขต 31 ธันวาคม 2018

  • Kaplan International English,Whittier, Los Angeles
   • หลักสูตร :

    General English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,720 30% $2,604 85,932
    12 weeks $5,580 30% $3,906 128,898
    24 weeks $10,440 30% $7,308 241,164
    36 weeks $15,660 30% $10,962 361,746
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 30% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ ฟรีอีก1 สัปดาห์ /สมัครเรียน30สัปดาห์ ฟรีอีก2 สัปดาห์ หมดเขต 31 ธันวาคม 2018

  • Poly Languages Institute, Los Angeles
   • หลักสูตร :

    Intensive Program 20 hrs/weeks 8.50 - 2.10

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $1,800 - $1,800 63,000
    12 weeks $2,700 - $2,700 94,500
    24 weeks $5,400 2% $5,292 185,220
    36 weeks $8,100 4% $7,776 272,160
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท

   • หลักสูตร :

    Semi Intensive 20 hrs/week 8.50 - 12.40

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 week $1,440 - $1,440 50,400
    12 weeks $2,160 - $2,160 75,600
    24 weeks $4,320 2% $4,234 148,190
    36 weeks $6,480 4% $6,221 217,735
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท

  • FLS International, Los Angeles
   • หลักสูตร :

    General English 20

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,200 25% $2,400 76,800
    12 weeks $4,560 25% $3,420 109,440
    24 weeks $8,640 25% $6,480 207,360
    36 weeks $12,240 25% $9,180 293,760
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลด 25% สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2019 และเริ่มเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2019 เท่านั้น

  • USC International Academy @ University of Southern California
  • EC English Language Centres, Los Angles
   • หลักสูตร :

    General English - 24 lessons per week

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,240 10% $2,916 102,060
    12 weeks $4,050 10% $4,050 141,750
    24 weeks $8,280 10% $7,452 260,820
    36 weeks $12,420 10% $11,178 391,230
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเรียน 10% และฟรีค่าใบสมัครเรียนเมื่อยื่นใบสมัครภายใน 30 กันยายน 2016 เท่านั้น, ลงเรียน 24สัปดาห์ ฟรี 2 สัปดาห์, ลงเรียน 25-31 สัปดาห์ ฟรี 3 สัปดาห์, ลงเรียน 32-48 สัปดาห์ ฟรี 4 สัปดาห์

  • Columbia West College
   • หลักสูตร :

    Standard ESL / TOELF

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    4 weeks $2,000 - $2,000 64,000
    12 weeks $2,700 - $2,700 89,400
    24 weeks $4,800 - $4,800 153,600
    36 weeks $6,600 - $6,600 211,200
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32บาท สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2019 นี้เท่านั้น

  • BOSTON
   SC Geos Languages Plus, Boston
   • หลักสูตร :

    SC GEOS Language Plus, Boston, Standard Course 20 Lessons (B1/B2 Visa)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks $2,560 7 Free 1 $1,964 64,812
    12 Weeks $3,660 10 Free 2 $2,658 87,714
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 33 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018

   • หลักสูตร :

    SC GEOS Language plus, Boston, Intensive Course 30 Lessons

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,200 7 free 1 $2,555 84,315
    12 weeks $4,620 10 free 2 $3,500 115,500
    24 weeks $3,760 20 free 4 $6,600 217,800
    36 weeks $13,140 30 free 6 $9,900 326,700
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 33 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018

   • หลักสูตร :

    SC GEOS Language Plus, Boston - Standard Plus Course 24 Lessons (F1 Visa)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $2,920 7 Free 1 $2,240 73,920
    12 weeks $4,200 10 free 2 $3,050 100,650
    24 weeks $7,920 20 Free 4 $5,700 188,100
    36 weeks $11,880 30 Free 6 $8,550 282,150
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 33 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018

  • Stafford House School of English, Boston
   • หลักสูตร :

    Stafford House International,Boston, GE,( Standard 25 Lessons)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks $3,200 30% $2,240 73,920
    12 Weeks $4,440 30% $3,108 102,564
    24 Weeks $7,920 30% $5,544 182,952
    36 Weeks $11,520 30% $8,064 266,112
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน 31 ธ.ค. 2018

   • หลักสูตร :

    Stafford House International, Boston, GE,( Essential 20 Lessons)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 Weeks $2,880 30% $2,016 66,528
    12 Weeks $4,080 30% $2,856 94,248
    24 Weeks $7,200 30% $5,040 166,320
    36 Weeks $10,260 30% $7,182 237,006
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน 31 ธ.ค. 2018

   • หลักสูตร :

    Stafford House International, Boston, GE,( Intensive 30 Lessons)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,440 30% $2,408 79,464
    12 weeks $4,800 30% $3,360 110,880
    24 weeks $8,640 30% $6,048 199,584
    36 weeks $12,600 30% $8,820 291,060
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน 31 ธ.ค. 2018

  • Talk English Schools, Boston
   • หลักสูตร :

    General English Course 18 LPW

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $2,600 - $1,640 54,120
    12 weeks $3,900 - $2,400 79,200
    24 weeks $7,680 - $4,800 158,400
    36 weeks $11,340 - $7,020 231,660
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ถึง วันที่ 31 กันยายน 2018

  • ELS, Boston (Newton)
   • หลักสูตร :

    Semi – Intensive English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    16 weeks $5,640 25% $4,232 148,120
    24 weeks $8,460 25% $6,348 222,180
    32 weeks $11,280 25% $8,464 296,240
    48 weeks $16,920 25% $12,692 444,360
    หมายเหตุ :

    ​คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017 เริ่มเรียน 31 ธันวาคม 2560

   • หลักสูตร :

    General English (8.30 - 15.45)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,360 - $3,360 117,600
    12 weeks $5,040 30% $3,528 123,480
    24 weeks $10,080 30% $7,056 246,960
    36 weeks $15,120 30% $10,584 370,440
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 30% เมื่อลงเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป สมัครภายใน 31 July 2016 เท่านั้น ** และเริ่มเรียนภายใน 31 Dec 2016 เท่่านั้น**

   • หลักสูตร :

    English for Academic Purposes (8.30 - 15.45)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    16 weeks $7,360 30% $5,152 180,320
    24 weeks $11,040 30% $7,728 270,480
    32 weeks $14,720 30% $10,304 360,640
    48 weeks $22,080 30% $15,456 540,960
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 30% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017 เริ่มเรียน 31 ธันวาคม 2560

   • หลักสูตร :

    General English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    12 weeks $5,040 25% $3,780 132,300
    24 weeks $10,080 25% $7,560 264,600
    36 weeks $15,120 25% $11,340 396,900
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท สมัครภายใน 30 เมษายน 2016 เท่านั้น

  • ELS, Boston Downtown
   • หลักสูตร :

    Semi – Intensive English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    16 weeks $5,640 25% $4,232 148,120
    24 weeks $8,460 25% $6,348 222,180
    32 weeks $11,280 25% $8,464 296,240
    48 weeks $16,920 25% $12,692 444,360
    หมายเหตุ :

    ​คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017 เริ่มเรียน 31 ธันวาคม 2560

   • หลักสูตร :

    General English (8.30 - 15.45)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,360 - $3,360 117,600
    12 weeks $5,040 30% $3,528 123,480
    24 weeks $10,080 30% $7,056 246,960
    36 weeks $15,120 30% $10,584 370,440
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 30% เมื่อลงเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป สมัครภายใน 31 July 2016 เท่านั้น ** และเริ่มเรียนภายใน 31 Dec 2016 เท่่านั้น**

   • หลักสูตร :

    English for Academic Purposes (8.30 - 15.45)

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    16 weeks $7,360 30% $5,152 180,320
    24 weeks $11,040 30% $7,728 270,480
    32 weeks $14,720 30% $10,304 360,640
    48 weeks $22,080 30% $15,456 540,960
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 30% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017 เริ่มเรียน 31 ธันวาคม 2560

   • หลักสูตร :

    General English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    12 weeks $5,040 25% $3,780 132,300
    24 weeks $10,080 25% $7,560 264,600
    36 weeks $15,120 25% $11,340 396,900
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท สมัครภายใน 30 เมษายน 2016 เท่านั้น

  • Kaplan International English, Harvard Square,Boston
   • หลักสูตร :

    General English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,720 30% $2,604 85,932
    12 weeks $5,580 30% $3,906 128,898
    24 weeks $10,440 30% $7,308 241,164
    36 weeks $15,660 30% $10,962 361,746
    หมายเหตุ :

    คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 30% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ ฟรีอีก1 สัปดาห์ /สมัครเรียน30สัปดาห์ ฟรีอีก2 สัปดาห์ หมดเขต 31 ธันวาคม 2018

  • Embassy English, Boston
   • หลักสูตร :

    General English (Standard plus programme) 24 lessons

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $2,960 25% $2,220 77,700
    12 weeks $4,200 25% $3,150 110,250
    24 weeks $7,920 25% $5,940 207,900
    36 weeks $11,880 25% $8,910 311,850
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท

   • หลักสูตร :

    Intensive English Course

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,680 25% $2,760 96,600
    12 weeks $5,520 25% $3,876 135,660
    24 weeks $9,000 25% $6,744 236,040
    36 weeks $13,500 25% $10,116 354,060
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2016

  • Language Studies International, Boston
   • หลักสูตร :

    General English 20

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $2,640 20% $2,112 73,920
    12 weeks $3,840 20% $3,072 107,520
    24 weeks $6,840 25% $5,130 179,550
    36 weeks $10,260 25% $7,695 269,325
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท สมัครภายในวันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2017

  • FLS International, Boston
   • หลักสูตร :

    General English

    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    8 weeks $3,200 25% $2,400 76,800
    12 weeks $4,500 - $3,375 108,000
    24 weeks $8,640 25% $6,480 207,360
    36 weeks $12,240 25% $9,180 293,760
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลด 25% สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2019 และเริ่มเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2019 เท่านั้น