หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, Brighton - GE (Intensive 30 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,760 25% £2,070 91,080
  12 Weeks £3,600 25% £2,700 118,800
  24 Weeks £5,880 25% £4,410 194,084
  36 Weeks £8,460 25% £6,345 279,180
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

 • Stafford House International, Brighton - GE (Essential 20 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £1,368 40% £1,368 56,088
  12 Weeks £1,944 40% £1,944 79,704
  24 Weeks £3,240 40% £3,240 132,840
  36 Weeks £4,644 40% £4,644 190,404
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 40% เมื่อสมัครภายใน 30 June 2020 นี้

 • General English Standard / IELTS Standard 25
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,560 40% £1,560 63,960
  12 weeks £2,124 40% £2,124 87,084
  24 weeks £3,528 40% £3,528 144,648
  36 weeks £5,076 40% £5,076 208,116
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 40%เมื่อสมัครภายใน 31 พฤษภาคม 2020 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
61 Western Road, Brighton and Hove, East Sussex BN3 1JD, Hove