หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ILSC, Melbourne, AUS- Full-time Evening (24 lessons/weeks:20hrs.)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,480 - $1,800 39,600
  12 Weeks $3,720 - $2,700 59,400
  24 Weeks $7,440 - $5,400 118,800
  36 Weeks $11,160 - $8,100 178,200
  หมายเหตุ :

  ราแลกเปลี่ยน 1 AUD =25 บาท โปรโมชั่นฟรี Registration fee สูงสุด 230 AUD เมื่อสมัครเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และ Registration fee 150 AUD เมื่อสมัครเรียน 1-23 สัปดาห์ เมื่อสมัครภายในเดือน 31 ธันวาคม 2562

 • ILSC, Melbourne, AUS- Full-time Morning (33 lessons/weeks:28hrs.)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,160 - $2,480 54,560
  12 Weeks $4,620 - $3,720 81,840
  24 Weeks $9,000 - $7,440 163,680
  36 Weeks $13,500 - $11,160 245,520
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =25 บาท โปรโมชั่นฟรี Registration fee สูงสุด 230 AUD เมื่อสมัครเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และ Registration fee 150 AUD เมื่อสมัครเรียน 1-23 สัปดาห์ เมื่อสมัครภายในเดือน 31 ธันวาคม 2562

 • Full-time Afternoon (24 lessons/weeks) ILSC, Melbourne
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,720 - $1,760 38,720
  12 Weeks $4,080 - $2,640 58,080
  24 Weeks $8,160 - $5,280 116,160
  36 Weeks $12,240 - $7,920 174,240
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =22 บาท โปรโมชั่นฟรี Registration fee สูงสุด 230 AUD เมื่อสมัครเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และ Registration fee 150 AUD เมื่อสมัครเรียน 1-23 สัปดาห์ เมื่อสมัครภายในเดือน 31 ธันวาคม 2562

 • Full - Time Morning 24 Lessons/wk, Melbourne
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,960 - $2,240 49,280
  12 weeks $4,200 - $3,360 73,920
  24 weeks $7,920 - $6,720 147,840
  36 weeks $11,880 - $10,080 221,760
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =22 บาท เมื่อสมัครภายในเดือน 31 ธันวาคม 2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 7, 120 Spencer Street, Melbourne, Victoria 3000